top of page

Celebració de l'Assemblea General

Esta nit, a les 21:30 en primera convocatòria i a les 22 en segona, s'ha celebrat l'assemblea general anual de socis de la nostra societat musical.

En esta s'ha donat lectura i s'ha aprovat per unanimitat de toas el assitents l'acta de la sessió anterior i l'estat de comptes de la nostra societat musical.

També s'ha informat als socis dels actes que es van realitzar en 2017 i els actes que s'han realitzat en 2018 fins a dia de hui i els que es tenen previst realitzar.

En el punt de renovació de la junta directiva, s'ha produït una nova incorporació a la mateixa, el músic Adrian Sans Borrás.

L'Assemblea ha finalitzat amb el torn obert de preguntes.

Stay Up-To-Date with New Posts

Search By Tags

bottom of page